Główne cechy programu:

 • intuicyjna obsługa
 • łatwość definiowania nowych obiektów (palet towaru)
 • możliwość dodawania własnych rozmiarów powierzchni załadunkowej
 • wydruk rozmieszczenia towaru, raport dla osób zajmujących się załadunkiem auta
 • eksport do pliku pdf
 • szablony załadunków
 • użytkownik może optymalnie ułożyć towar na aucie, maksymalnie wypełniając kubaturę auta
 • wielojęzyczny interfejs dostępny w języku: angielskim, hiszpańskim i polskim
 • program był testowany u jednego z dostawców dla największej firmy produkującej meble w Szwecji

LomselTruckLoader jest programem bardzo łatwym w obsłudze. Składa się z takich elementów jak:

 1. Okno główne. Tutaj w zakładce 'Produkt' znajdują się przyciski z zdefiniowanymi produktami (ich nazwy i wymiary w milimetrach) oraz w zakładce 'Opis' znajdują się przyciski, które pomagają utworzyć dodatkowe opisy do symulacji.  Można dodać główne pole opisu, nagłówek oraz strzałki. 

  • screen_01
  • screen_01a


 2. Okno projektowania. W oknie projektowania znajduje się szare pole. Pole to ma rozmiar standardowej naczepy w skali 1:50.  Białe pole to ‘karta papieru’, na której można dodawać opisy tekstowe. Każdy obiekt, który znajduje się na ”naczepie” można przesuwać oraz zmieniać jego rozmiar.

  • screen_02
  • screen_03
  • screen_05
  • screen_06


 3. Okno podglądu wydruku. W oknie tym można podejrzeć projekt załadunku przed wydrukiem.

  • screen_07


 4. Okno ustawień programu. Okno ustawień umożliwia definiowanie rozmiarów palet towaru. Można zdefiniować 90 rozmiarów palet, które pojawią się jako przyciski w zakładkach ‘Produkt 1, 'Produkt 2' i kolejnych.

  • screen_08
  • screen_09


 5. Program umożliwia też definiowanie własnych rozmiarów naczepy. Zdefiniowane rozmiary naczep dostępne są jako lista rozwijana na pasku narzędzi.

  • NaczepyPL


Podczas tworzenia programu przyjęto zasadę, że jeden element na "naczepie" odpowiada dwóm tym samym paletom ułożonym jedna na drugiej. Oczywiście na palecie większej można ułożyć inną (np. mniejszą) paletę oraz dodatkowo dodać opis, który ułatwi załadunek.

 • screen_04

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com